'KURAN'I KERİM'E DAHİ BOMBA TUZAKLAYACAK KADAR ALÇAKLAŞTILAR'

Kuran'ı Kerim'e dahi bomba tuzaklayacak kadar alçaklaştılar' Saglık-Sen Genel Başkanı Malin Memiş. Genel Başkan Yardımcısı Himmet Bayar ve Saglık-Sen yönetaten Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Gökhan Danlmaz ı makamında ziyaret ettüer. Saglık-Sen'm yapmış olduğu çaltşmalar ve son dönemde ülke gündeminde önemi yer tutan konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Genel Başkan Memiş, "Milletin yanında kim varsa bizlerde onun yanındayız. Kurarvı Kerim'e dahi bomba tuzakiayaMecek kadar insanlıktan nasftni almamış terönstterle mücadelede elbette devletimizin ve sağlık çalışanlanmızm yanında yer alacağız* dedi. Sağlık-Sen Genel Başkanı olarak çatışmalann en şiddetli olduğu dönemde bizzat Cizre ve çatışma bölgesinde kalan bölgelere giderek orada yaşananlan, sağlık personelinin sıkıntılannı yerinde gözJemtedrtdennı die getiren lUlomtc Vrfı ■■ """' CAfYİılr:v*tlık IVRsllB^, muıoloK aWWRdl.lılft anlayışını hiçbir zaman geçerli bulmadık değ* sahada bire bir sağlık personelimizle konuşarak sendikacılık yapma anlayışını benimsedik. Onlann sorunlannı her zaman yerinde tespit etme gayreti gösterdik" dedi. Ziyaretten duyduğu rı ıcı ı ■ «jnıytju uw ycureıi owıeı octibibi Danlmaz da çalışanlann özlük haklannın gündeme getirilmesi, sendikanın gerj^j-fctniın t^â^m^Sâ ^^ ı ı ı^ âtı' ■ m ı I ı ■ m ■ \Lj t ı-ı ı ı I ı-ı ■ ■ ı ı m ■ ■ ■ ra ■ ■ çekieşoroıgı egromıer git* toplam msan kafctesm artıracak her türlü faaliyete kurum olarak gereken desteği verdiklerini belirtti. Saglık-Sen m toplumsal uyuşmazlıklarda araouiucuiuK görevini oe en iyi şekaoe üstlendiğini ifade eden Danlmaz, "Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Zeynel AbirJn Uysalın ve yönetim kurulu üyelerinin iletişime ve istişareye açık olmalan bizleri de son derece memnun etmektedir Tüm sendıkalara ve srvıl toplum kurufuşianna olduğu gibi Sağlık-Senle de istişareye her zaman açık olduk ve bu istişarelerden faydalandık- diye konuştu. HABER MERKEZİ

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo